Huurhuis

Jij en je ex-partner overleggen samen wie er in het huurhuis blijft wonen. Het maakt daarbij niet uit wie de hoofdhuurder is en wie de medehuurder.

Als je ex-partner de hoofdhuurder is, ben je als echtgeno(o)t(e) altijd medehuurder en andersom. Wanneer de rechter jou het huis toewijst, word je automatisch hoofdhuurder.


Wij willen allebei in het huurhuis blijven

Wanneer jullie er samen niet uitkomen, bepaalt de rechter wie in het huis mag blijven wonen. Over het algemeen beslist de rechter in het voordeel van de partner bij wie de kinderen meer dan de helft van de tijd wonen.

Als jij en je ex-partner geen kinderen hebben, probeert de rechter tot een eerlijke  beslissing te komen. Bijvoorbeeld wie het beste perspectief heeft op een nieuwe woning of wie de woning kan betalen.


Ik krijg het huis

Zodra de scheiding officieel is en het duidelijk is dat jij in het huis blijft wonen, kun je beter zo snel mogelijk het huurcontract laten aanpassen. Om je status van hoofdhuurder te formaliseren, moet je het huurcontract op jouw naam laten zetten.


TIP
Vraag een technische inspectie aan. Zo kun je een lijst samenstellen van mogelijke gebreken en schade. Breng ook de kosten voor het herstellen van de schade in kaart. Overleg vervolgens met je advocaat wie wat en hoeveel moet betalen bij eventuele herstelwerkzaamheden. Hiermee voorkom je dat je voor vervelende verrassingen komt te staan als je het huis verlaat.

 

Ik blijf niet in het huis

Bij je zoektocht naar een nieuwe woning kom je helaas niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Een scheiding is namelijk nog niet erkend als reden voor een voorrangspositie. Je krijgt dus geen voorrang op andere woningzoekenden. Je zult dus zelf actie moeten ondernemen om zo snel mogelijk een huurhuis te vinden.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.