De scenarioís

Wil je in het huis blijven? Of verhuizen jij en je ex-partner allebei?

Je hebt in feite 3 mogelijkheden als het gaat om je woonsituatie. Of je nu in een huurhuis of een koopwoning woont, de 3 mogelijke scenario’s gelden voor beide situaties. 

1. Jij blijft wonen in het huis.
2. Je ex-partner blijft wonen in het huis.
3. Jullie verhuizen allebei.

In de links kun je lezen wat de gevolgen zijn voor de 3 scenario's. Er wordt dieper ingegaan op jouw situatie: woon je in een huurhuis of een koopwoning?

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.