Conflict om de koopwoning

Het kan gebeuren dat jullie allebei in de koopwoning willen blijven wonen. Er ontstaat dan een patstelling als jullie allebei het huis kunnen financieren.

Het is zo dat je voor een toewijzing of verkoop van het huis de toestemming van beide partners nodig hebt. Als jullie er samen niet uitkomen, beslist de rechter wie in het huis mag blijven wonen.

MET KINDEREN
Wanneer jij en je ex-partner kinderen hebben, kun je er vanuit gaan dat de rechter de woning zal toewijzen aan degene bij wie de kinderen blijven wonen. Dit is alleen mogelijk als deze partner de hypotheeklasten kan betalen.   

OPENBARE VEILING
De rechter kan besluiten om de verkoop van het huis af te dwingen. Een openbare veiling is dan het gevolg. Dit is voor jou en je ex-partner een ongunstig uitgangspunt. De kosten bij een openbare veiling liggen namelijk hoger. Bovendien levert een openbare verkoop meestal een lagere verkoopprijs op. Probeer deze situatie dan ook zoveel mogelijk te vermijden.

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.