Werk en thuis combineren

Een gezin met je werk combineren blijft lastig. Wat kun je doen om je leven zo in te kleden dat het toch allemaal goed verloopt?

De oplossing is om minder te gaan schipperen. Het is belangrijk om duidelijke keuzes te maken. Bijvoorbeeld door een goede oppas te nemen. Je kunt je kinderen dan met een gerust hart achterlaten, want je weet dat ze goed verzorgd worden. En dan kun jij je op je werk concentreren.

Een aantal tips:

Je gezin
Je kunt je gezin betrekken bij het combineren van je werk met thuis. Kinderen kunnen meer verantwoordelijkheid aan dan je denkt. Ze leren er bovendien van. En accepteer dat dingen niet helemaal 100% goed gaan. Probeer dus te relativeren. 

Tips voor een optimaal gezinsmanagement:

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.