Kinderopvang

Als je kinderen hebt en blijft werken, ben je aangewezen op kinderopvang. Je hebt hiervoor verschillende mogelijkheden.

1. Kinderdagverblijf;
2. Gastouder;
3. Oma, buurvrouw, familie of vrienden;
4. Au-pair in huis.

Subsidies
Kinderopvang wordt gedeeltelijk door je werkgever betaald. Sinds 1 januari 2007 krijg je de gehele tegemoetkoming via de belastingdienst uitbetaald. Afhankelijk van je inkomen en de soort opvang wordt de hoogte van het uitgekeerde bedrag bepaald. In het gunstigste geval krijg je eenderde van de kosten terug.

Je kunt op www.toeslagen.nl kijken of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.


1. Kinderdagverblijf
Sommige ouders kiezen bewust voor kinderdagverblijven of crèches. Zij vinden dit stimulerend voor de kinderen doordat opgeleide verzorgers hen begeleiden. Als je een kinderdagverblijf voor je kind kiest, is het belangrijk om de inschrijving zo snel mogelijk te regelen vanwege de lange wachtlijsten.

Kinderdagverblijven delen de kinderen in verticale (alle leeftijden door elkaar) of horizontale groepen (kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar) in. Gemiddeld zijn het groepen van 10 kinderen met 2 gediplomeerde leid(st)ers per groep. Het minimum aantal leid(st)ers is  wettelijk vastgelegd.

Voordelen kinderdagverblijf: 

Nadelen kinderdagverblijf:

2. Gastouder
Een gastouder vangt kinderen thuis op. Meestal heeft een gastouder 1 of 2 kinderen tegelijk, soms meer. Maximaal mag een gastouder 4 kinderen tegelijk opvangen. In principe moeten gastouders voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als kinderdagverblijven. In de praktijk hoeft dit niet altijd zo te zijn. Dit komt omdat gastouders niet gediplomeerd hoeven te zijn. Via het gastouderbureau heb je wel inspraak in welke gastouder jij voor je kinderen wilt laten zorgen.

Voordelen gastouder

Nadelen gastouder:

3. Vrienden of familie
Vrienden of familie kunnen ook voor je kinderen zorgen. Als je hen betaalt voor de opvang, kun je van de overheid een bijdrage ontvangen voor deze kosten. Je moet je eigen oppas dan opgeven bij een gastouderbureau.

Voordelen vrienden of familie: 

Nadelen vrienden of familie:

4. Au-pair
Een au-pair in huis nemen is een andere oplossing voor de zorg van je kinderen. Vaak zijn het buitenlandse krachten. Zo komen je kinderen ook in aanraking met een andere cultuur en ze kunnen in hun eigen huis blijven.

Voordelen au-pair: 

Nadelen au-pair:

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.