Scheiden en Werk

Ook voor je werk heeft een scheiding gevolgen. Misschien twijfel je of je het aan je collega’s moet vertellen. En zit je met vragen over verlofregelingen en kinderopvangmogelijkheden. Antwoorden op deze vragen vind je hier.

Je werk inlichten

Uiteindelijk ontkom je er niet aan je werkgever te vertellen dat je gaat scheiden.

Werktip: werk aan je personeelsdossier

Investeeer in je carrière bij je huidige werkgever. Werk aan je personeelsdossier, want een positief personeelsdossier komt van pas als je door een lastige periode gaat, bijvoorbeeld als je in scheiding ligt.

Kinderen & verlofregelingen

Kinderen worden wel eens ziek. Soms langer dan anders. Bedenk dat er wettelijke regelingen bestaan die ervoor zorgen dat je thuis kunt blijven om voor je kind te zorgen.

Efficiënter werken

Juist wanneer het in je privéleven woelig is vanwege de scheiding, kan het fijn zijn als het op je werk goed gaat. Dat bereik je bijvoorbeeld door efficiënter te gaan werken. Als je werk op rolletjes loopt, heb je in ieder geval een zorg minder.

Kinderopvang

Als je kinderen hebt en blijft werken, ben je aangewezen op kinderopvang. Je hebt hiervoor verschillende mogelijkheden.

Werk en thuis combineren

Een gezin met je werk combineren blijft lastig. Wat kun je doen om je leven zo in te kleden dat het toch allemaal goed verloopt?

Werken van 9 tot 3

Veel moeders worstelen met het vinden van de balans tussen werk en de opvoeding van hun kinderen. Zij zijn gebaat bij flexibele werktijden, die zoveel mogelijk overeenkomen met de schooltijden van de kinderen.

Opnieuw aan de slag

Het kan best zijn dat je na je scheiding weer aan de slag wilt. Misschien heb je het geld nodig of vind je het prettig om financieel onafhankelijk te zijn.

Thuiswerken bij je werkgever

Op je werk kun je met je werkgever misschien afspreken om één of twee dagen per week thuis te werken. Thuiswerken heeft als voornaamste voordeel dat je tot een goede verdeling komt tussen je werk en de zorg voor je kinderen.

Voor jezelf beginnen

Heb je er wel eens aan gedacht om iets voor jezelf te beginnen? De vrijheid, eigen baas zijn, je eigen werktijden kunnen indelen en zelf de vruchten plukken van je inspanningen? Een eigen bedrijf starten is zo gek nog niet.

Thuiswerk

Thuiswerk is een vorm van zelfstandig ondernemen. Het kan een uitkomst zijn als je je werk met je gezin wilt combineren. Je kunt dan werken wanneer het jou uitkomt. Ook ben je gewoon thuis als je kind ziek is.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.