Wel doen bij je kinderen

Kinderen hebben structuur, veiligheid en duidelijkheid nodig, helemaal bij een scheiding. Jullie als ouders staan voor de taak om de scheiding voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hieronder een aantal adviezen van SEP.

WEL DOEN:

1. Samen moet je het er eerst over eens zijn wat  je als vader en wat je als moeder tegen de kinderen wilt gaan zeggen. Formuleer afzonderlijk wat de reden is dat jullie uit elkaar gaan.

2. Bespreek de scheidingsgrond en hoe je de boodschap wilt gaan overbrengen. 

3. Ga thuis als gezin om de tafel zitten en vertel aan alle kinderen tegelijk in simpele bewoordingen de waarheid. Maak de kinderen expliciet duidelijk, dat de scheiding niet hun schuld is.

4. Neem hiervoor de tijd en geef bewust ruimte aan emoties, ook van jullie zelf.

5. Leg eenvoudig uit wat er gaat gebeuren en wat er voor de kinderen op korte termijn verandert.

6. Stel ze gerust. Maak duidelijk dat jullie als ouders voor hen klaar staan en dat jullie liefde voor hen  speciaal en onvoorwaardelijk is.

7. Maak een overzicht met de kinderen van wat er wel en wat er niet verandert. 

8. Gebruik een weekplanner om de omgangsregeling in beeld te brengen.

9. Laat ze weten dat de scheiding definitief is en dat het een moeilijk besluit is wat jullie hebben moeten nemen.

10. Een scheiding betekent intens verdriet, verlies en rouw om datgene wat er niet meer is. Zorg dat kinderen hun verdriet mogen blijven uiten.

11. Wees jezelf en geef je kinderen de liefde die ze van je gewend waren. Aarzel niet om ook je grenzen duidelijk aan te geven.

12. Bedenk dat jouw kind, kind moet kunnen zijn. Kinderen mogen niet gaan vaderen en moederen en ook geen maatje worden van hun ouders. Blijf dus een ouder voor je kind en zoek vriendschap en steun bij andere volwassenen.

13. Praat om de zoveel tijd met de kinderen over wat er sinds de scheiding voor hen veranderd is.

14. Of je nu co-ouder bent of een ouder met een beperkte bezoekregeling, het is belangrijk dat je een relatie opbouwt en voortzet met je kinderen.

15. Werk als ouders op een verantwoordelijke manier samen voor een optimale groei en ontwikkeling van jullie kinderen.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.