Wat als mijn ex zich niet aan de omgangsregeling houdt?

Kun je een vader of moeder dwingen om omgang te hebben met zijn kinderen? Wel als er een omgangsregeling is afgesproken tussen de ouders. In het uiterste geval kan er een boete door de rechter worden opgelegd. Maar is dat zinvol?

Hieronder kun je een voorbeeld lezen van een rechtszaak waarin een vader door de rechter gesommeeerd werd zich aan de afgesproken omgangsregeling te houden.

Omgangsregeling
Een stel is in 2005 gescheiden na een 8-jarig huwelijk. Tijdens het huwelijk zijn twee kinderen geboren (6 en 10 jaar). Bij de scheiding was er een omgangsregeling vastgesteld die vorig jaar oktober is gewijzigd. De omgangsregeling hield onder meer in dat de kinderen het ene jaar oud en nieuw bij de vader en kerst bij de moeder zouden doorbrengen en het volgende jaar zou het andersom zijn.

Kerstmis
De moeder liet de vader in oktober vorig jaar schriftelijk weten dat, zoals afgesproken, hij de kinderen op 29 december kon komen ophalen. De vader antwoordde per fax dat hij daarop zou terug komen. Nadat hij nogmaals door de moeder is verzocht te reageren, berichtte de vader halverwege december dat de kinderen vanaf 1e kerstdag tot en met 31 december bij hem kunnen verblijven.

Kort geding
De moeder pikte dit niet en stapte naar de rechter in kort geding. Op de dag voor kerstmis stond ze voor de rechter om uit te leggen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Omdat de vader niet op haar voorstel voor de planning van de kerstvakantie had gereageerd, had ze in overleg met haar baas verlof geregeld voor de kerstdagen en met oud en nieuw zou ze dan werken. De vader daarentegen hield vol dat de kinderen met kerst bij hem zouden verblijven. Daarom was ze gedwongen om naar de rechter te stappen.

Pure onmacht
De vader was niet bij de zitting aanwezig. Volgens zijn advocaat was dit omdat de vader geen verlof had gekregen van zijn baas. Het was pure onmacht dat de vader de regeling in de kerstvakantie niet kon nakomen. Het bedrijf waar hij voor werkt was tussen kerst en oud en nieuw gesloten, en dat was de reden waarom de kinderen wel met kerst maar niet na oudejaarsdag bij hem konden verblijven.

De rechter
De rechter ging niet in het verweer van de vader mee. Gezien de inspanningen en de belangen van de moeder, kon niet van haar verwacht worden dat ze haar verlof nog wijzigde en zich geheel richtte naar de wensen van de vader. Gebrek aan verlofdagen mocht geen excuus van de vader zijn om de regeling niet na te komen en als vanzelfsprekend aan te nemen dat de moeder wel een oplossing zou verzinnen, aldus de rechter. De man moest de regeling nakomen en de kinderen de 29e ophalen.

Boete
De rechter legde de vader een dwangsom op voor het geval hij zich niet aan de uitspraak zou houden: 300 euro per dag. Als de vader de kinderen dus de 30e op zou halen, moet hij 300 euro aan de moeder betalen. Haalt hij de kinderen de 31e op, dan is de boete 600 euro, enz. Maar is die ‘stok achter de deur’ onder de geschetste omstandigheden wel zinvol of in het belang van de kinderen? Het lijkt er eerder op dat de verhoudingen tussen vader en moeder nog meer op scherp worden gezet en wie worden daar ook al weer de dupe van?

 

Lees meer over problemen met de omgangsregeling.

Bron: JuroFoon & Rechtbank Roermond, sector civiel

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.