Wanneer kan omgang tussen ouder en kind ontzegd worden?

Bij een problematische scheiding kan een ouder de omgang van de andere ouder met de kinderen behoorlijk frustreren. Soms is het zelfs zo erg dat een ouder de omgang met de andere ouder wettelijk probeert te verbieden. Heb jij daar ook mee te maken? Wees voorbereid en weet wat je rechten zijn.

Ontzegging van omgang met je kinderen kan niet zomaar. Het recht op omgang tussen een ouder en zijn of haar kind is namelijk een fundamenteel recht. Alleen zeer zwaarwegende belangen of ernstige bezwaren van het kind tegen die omgang kunnen leiden tot een officiële ontzegging van omgang. Voor de Nederlandse wet zijn er vier situaties waarin daarvan sprake is.

4 geldige redenen voor ontzegging van omgang met je kinderen
De rechter toetst bij een verzoek tot ontzegging van omgang of de omgang van een ouder met zijn of haar kind in het belang van het kind is. Voor deze toetsing kijkt hij naar vier gronden die in de Nederlandse wet staan. De omgang wordt ontzegd als er aan één van de onderstaande omstandigheden sprake is.

  1. De ontwikkeling van het kind zal worden benadeeld door de omgang.
  2. De ouder is kennelijk niet geschikt of in staat tot omgang.
  3. Er zijn ernstige bezwaren van het kind tegen omgang.
  4. De omgang is op één of ander manier in strijd met zwaarwegende belangen.

 

Bron: www.jurofoon.nl

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.