Protocol school en scheiding

Voor scholen kan het een lastige situatie zijn als ouders van kinderen verwikkeld zijn in een scheiding. Denk daarbij aan ruzies op het schoolplein. Of wanneer er onduidelijkheid bestaat welke ouder het kind ophaalt. Kinderen hebben juist in zo'n moeilijke periode behoefte aan de school als een veilige, stabiele omgeving. Bovendien hebben kinderen recht op de school als “vrijplaats” voor zichzelf.

Veel misverstanden ontstaan bij scholen doordat ouders, de manier waarop zij hun ouderschap na de scheiding invullen, slecht regelen. Aan de andere kant kan de school van ouders verlangen dat zij duidelijk maken wat de situatie van het kind is ten opzichte van zijn vader of moeder.

Er is op dit gebied bij wet weinig meer vastgelegd dan de verplichting van school om beide ouders van informatie te voorzien over de ontwikkeling van hun kind op school. En zelfs dat loopt vaak niet conform de regelgeving. Kortom, een school, zéker een basisschool, doet er goed aan om rekening te houden met gescheiden ouders. Het is goed als ouders en scholen weten waar ze aan toe zijn.

Enkele aandachtspunten voor scholen:

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.