Omgangsregeling en het buitenland

Het kan gebeuren dat je na een echtscheiding naar het buitenland vertrekt. Bijvoorbeeld omdat je daar een nieuwe baan krijgt. Of omdat je nieuwe partner al in het buitenland verblijft en je graag bij hem / haar wil gaan wonen. Dat kan. Het wordt lastiger als je minderjarige kinderen hebt. Verhuizen ze bijvoorbeeld mee naar het buitenland? En hoe zit het dan met de andere ouder en de omgangsregeling?

Over zo’n lastige situatie oordeelde het gerechtshof in Arnhem. Een gescheiden stel stond voor een moeilijke keuze. De man werkte veel in het buitenland. Hij en zijn ex-vrouw waren bij de echtscheiding overeengekomen dat het hoofdverblijf van de drie zoontjes bij moeder zou zijn en dat zij elke veertien dagen een weekend bij vader zouden verblijven wanneer deze in Nederland was. Als de man in Denemarken zou wonen, zou de omgangsregeling één weekend per maand inhouden. De man was namelijk van plan naar dit land te verhuizen, waar het echtpaar tijdens het huwelijk langere tijd heeft gewoond.

Voor lange tijd ging deze regeling goed. Toen de man daadwerkelijk in Denemarken ging wonen, kwam hij eenmaal per maand naar Nederland waar hij telkens een weekend met zijn zoontjes doorbrengt. Na een aantal jaren wil de vrouw naar de VS verhuizen, omdat haar nieuwe partner daar een agrarisch bedrijf is begonnen.

De vader vreesde dat hij zijn zoontjes niet meer zou zien en diende daarom een verzoek in bij de rechtbank om het hoofdverblijf van de kinderen bij hem vast te laten leggen. Dit verzoek wordt door de rechter afgewezen, ook in hoger beroep. Maar het gerechtshof bepaalde wel dat de vader zijn kinderen één weekend per veertien dagen bij zich mag hebben, evenals als de helft van de vakanties. Deze omgangsregeling leidde ertoe dat de moeder niet in de VS kan gaan wonen met haar zoontjes. Het gerechtshof vond dit gegeven echter minder belangrijk dan het belang van de kinderen bij een goed en veelvuldig contact met hun vader.

 

Overwegen jij of je ex een verhuizing naar het buitenland?

Overleg dan goed met elkaar welke gevolgen een verhuizing naar het buitenland voor het contact tussen jou, je ex en de kinderen hebben. Hoe ver is de afstand tussen de vader en de moeder? Wat is een werkbare omgangsregeling? Je kunt beter onderling goede afspraken hierover maken dan dat je de omgangsregeling door de rechter laat opleggen. In het bovenstaande voorbeeld zijn er alleen maar verliezers met daarbovenop een verstoorde relatie tussen vader en moeder. En dat is absoluut niet in het belang van de kinderen.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.