Niet doen bij je kinderen

Kinderen hebben structuur, veiligheid en duidelijkheid nodig, helemaal bij een scheiding. Jullie als ouders staan voor de taak om de scheiding voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hieronder een aantal adviezen van SEP.

NIET DOEN: 

 

1. Probeer het verdriet niet te verzachten met aantrekkelijke vooruitzichten. Zeg niet dat de kinderen het door de scheiding beter krijgen: “ jij boft, nu krijg je twee verjaarspartijtjes : één bij mama en één bij papa!”

 

2. Maak vooral geen ruzie met je ex-partner in het bijzijn van je kind, ook niet aan de telefoon.

 

3. Compenseer je schuldgevoelens niet door je kinderen extra te verwennen.

 

4. Dwing je kind niet tot een keuze tussen zijn ouders, bij wie hij of zij gaat wonen.

 

5. Gebruik je kind niet als emotionele ondersteuning.

 

6. Ontmoedig de bezoeken aan je ex-partner niet.

 

7. Praat niet negatief over je ex-partner in het bijzijn van je kind.

 

8. Gebruik je kind niet als boodschapper van berichten aan je ex-partner.

 

9. Verhinder niet het contact tussen je kind en de familie van je ex-partner.

 

10. Voorkom dat de bezoekregeling gekoppeld wordt aan alimentatie.

 

11. Gebruik de alimentatie niet als chantagemiddel.

 

12. Maak geen afspraken voor je kind (arts, tandarts e.d.) als hij of zij bij je ex-partner is.

 

13. Verhinder niet dat je kind kleding en andere bezittingen meeneemt naar het huis van je ex-partner.

 

14. Blokkeer geen hulpverlening, als dit in het belang van je kind noodzakelijk blijkt.

 

15. Verwacht niet dat kinderen in de eerste periode na de scheiding toe zijn aan een nieuwe partner.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.