Mijn ex weigert alimentatie te betalen. Wat nu?

Heb je een onbereidwillige ex die verzuimt om jou en de kinderen de afgesproken alimentatie te betalen? Onderneem dan stappen. Schakel bijvoorbeeld een advocaat in.

Ook het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) kan jou daarbij helpen. LBIO werkt in opdracht van de ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierdoor hebben ze bijzondere bevoegdheden om o.a. alimentatiebijdragen te innen. In het uiterste geval door beslaglegging op salaris of uitkering, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

Wanneer kan het LBIO jou helpen?


Het LBIO helpt je, maar kan je helaas geen garantie geven dat je de achterstand in de kinderalimentatie ook echt (volledig) ontvangt.

Wanneer kan het LBIO je niet helpen?

 

Moet ik betalen voor het inschakelen van LBIO?
Nee, maar de betalingsplichtige ex-partner betaalt wel een vergoeding aan het LBIO, de zogenaamde opslagkosten.

Hoe schakel ik het LBIO in?
Stuur een aanvraag. Volg daarbij de volgende stappen:

Meer weten? Lees meer op de site van LBIO.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.