Kindgebonden budget

In 2009 vervangt het kindgebonden budget de kindertoeslag. Net als zijn voorganger is het kindgebonden budget een financiŽle tegemoetkoming voor ouders met kinderen onder de 18 jaar.

In principe is deze regeling afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen per huishouden. Hoe lager je inkomen en hoe meer kinderen, hoe hoger het kindgebonden budget is dat je ontvangt.

Als je in aanmerking komt voor het kindgebonden budget, ontvang je maandelijks een bedrag van de belastingdienst.

 

Ontvang ik ook kindgebonden budget?

De meeste ouders hebben bericht ontvangen van de Belastingdienst of ze in aanmerking komen voor deze financiële tegemoetkoming. Heb je nog geen bericht ontvangen, maar heb je er wel recht op? Doe dan een aanvraag via deze link.

Voor een exacte berekening, verwijst SEP je naar de proefberekening van de Belastingdienst. Hieronder lees je de inkomensvoorwaarden en de maximale bedragen die de Belastingdienst uitkeert.

 

Inkomensvoorwaarden

Je komt in aanmerking voor het kindgebonden budget (in 2009) onder de volgende inkomensvoorwaarden:

 

Maximale bedragen kindgebonden budget

Als jouw bruto gezinsinkomen lager is dan 29.914 euro, ontvang je de maximumbijdrage. Je bruto gezinsinkomen bestaat uit jouw bruto inkomen en dat van je eventuele partner. Voor 2009 is het kindgebonden budget als volgt opgebouwd:

 

Samenvatting: Kindgebonden budget 2009

Aantal kinderen

Bij inkomen tot € 29.914

Geen recht meer vanaf inkomen

1 kind

€ 1.011

€ 45.110

2 kinderen

1.322

49.895

3 kinderen

1.505

52.710

4 kinderen

1.611

54.340

5 kinderen

1.662

55.125

 

Let op!

Als je van de Belastingdienst minder dan 60 euro per jaar aan kindgebonden budget ontvangt, gelden er andere regels. Klik hier voor meer informatie.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.