Kinderen en je nieuwe relatie

Na een scheiding kan er een nieuwe partner in je leven komen. Je voelt je weer gelukkig in de liefde en maakt samen toekomstplannen.

Lastiger wordt het als je je nieuwe liefde gaat introduceren bij je kinderen. Sommige kinderen kunnen goed omgaan met een nieuwe relatie van hun vader of moeder. Ze zijn opgelucht en voelen zich minder verantwoordelijk voor jouw welzijn. Maar andersom kan helaas ook.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kinderen moeite hebben met je nieuwe partner. Bijvoorbeeld omdat het persoonlijk niet klikt tussen hen. Maar er kunnen ook andere factoren meespelen waar je gelukkig meer grip op hebt.

Bijvoorbeeld wanneer je kinderen:

Het belangrijkste is dat je je kinderen op een rustige en beheerste manier betrekt bij je nieuwe relatie en dat je rekening houdt met hun gevoelens. Overigens zonder dat je hen de regels of het tempo laat bepalen.
Om de introductie van je nieuwe partner bij je kinderen zo prettig mogelijk te laten verlopen, heeft SEP een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

 1. Houd je kinderen in de beginfase van je relatie er zoveel mogelijk buiten. Vooral als je nog niet zeker weet of de relatie stand houdt. Voor kinderen kan het ‘verliezen’ van nog een ouderfiguur veel onzekerheid met zich meebrengen.
 2. Neem de tijd om de nieuwe partner te introduceren bij je kinderen. Vertel hen verspreid over een aantal weken dat je iemand hebt ontmoet die je aardig vindt. Vervolgens kun je langzaam steeds meer over hem/haar vertellen. Laat je kinderen wennen aan het idee dat je een nieuwe partner hebt.
 3. Wanneer je je nieuwe partner daadwerkelijk aan je kinderen wilt introduceren, doe dit dan in de vorm van een uitje. Geef ze de tijd om aan je nieuwe partner te wennen. Het kan zijn dat de eerste keren niet zo’n succes zijn. Wees niet teleurgesteld; onthoud dat het een grote stap voor je kinderen is. Toon hiervoor begrip.
 4. Houd gepaste afstand met je nieuwe partner bij de eerste ontmoetingen. Probeer niet te knuffelig te zijn met hem/haar in het bijzijn van je kinderen. Loop niet direct hand in hand. Dit kan in het begin bedreigend en confronterend overkomen. Laat je kinderen wennen aan intimiteiten tussen jou en je nieuwe partner.
 5. Probeer een balans te vinden tussen de aandacht die je aan je nieuwe partner en je kinderen geeft.
 6. Maak je kinderen duidelijk dat je nieuwe partner geen invloed heeft op jouw relatie met hen. Tussen jou en hen verandert er niets.
 7. Benadruk ook dat je nieuwe relatie niet de plaats van de andere ouder inneemt. Hij/zij wordt hooguit een mede-opvoeder, maar geen vervanger voor hun vader of moeder. Laat je kinderen dan ook zelf kiezen hoe ze je nieuwe partner willen aanspreken.
 8. Als je nieuwe relatie ook kinderen heeft, kan er een moment aanbreken dat deze kinderen ook in hetzelfde huis komen wonen. Betrek je kinderen ruim van tevoren bij het nieuwe samengestelde gezin. Praat erover, verdeel de kamers in goed overleg en laat je kinderen meedenken over waar de nieuwe spullen komen te staan. Door je kinderen te betrekken bij deze nieuwe verandering in hun leven, krijgen ze meer grip op de situatie.
 9. Blijf dingen ondernemen met je kinderen zonder je nieuwe relatie. Geef ze afzonderlijke aandacht.
 10. Ga door met leuke uitstapjes en gezellige dingen organiseren met je nieuwe partner en je kinderen.
 11. Blijf communiceren met je kinderen. Ze moeten het gevoel hebben dat ze hun vragen, twijfels en emoties altijd bij jou kwijt kunnen.
 12. Tot slot: gun je kinderen de tijd om aan je nieuwe partner en de nieuwe situatie te wennen.

Wat levert een geslaagde nieuwe relatie mij op?
Hoewel een nieuw samengesteld gezin voor iedereen wennen is, kan het ook veel goeds met zich meebrengen. Het biedt gezelligheid, veiligheid, geborgenheid, rust, flexibiliteit en liefde. Daarnaast is een geslaagd samengesteld gezin voor je kinderen een goed voorbeeld van een succesvolle relatie.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.