Kinderen en financiŽle regelingen

Er bestaan algemene regelingen om ouders financieel te ondersteunen bij de zorg voor hun kinderen. De meest bekende is natuurlijk de kinderbijslag.

Na een scheiding blijven beide ouders ook financieel verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De ouder die omgangsregeling met de kinderen heeft, betaalt in de regel aan de andere ouder kinderalimentatie bij wie de kinderen dagelijks wonen.

Dit zijn de algemene regelingen, toeslagen en heffingskortingen voor ouders met kinderen:

 

1. KINDERBIJSLAG

Kinderbijslag is de bekendste financiële tegemoetkoming van de overheid. Klik hier om meer te lezen over kinderbijslag (en co-ouderschap).

 

2. TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN

Wanneer je kinderen naar de middelbare school gaan of op een MBO zitten, kom je misschien in aanmerking voor tegemoetkoming schoolkosten. Lees hier meer over de tegemoetkoming schoolkosten.

 

3. KINDEREN & HEFFINGSKORTINGEN

Als je kinderen hebt, kun je in aanmerking komen voor bepaalde heffingskortingen van de Belastingdienst op je belastingaangifte. Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die je moet betalen.

Lees hier meer over de heffingskortingen.

 

4. KINDGEBONDEN BUDGET

Het kindgebonden budget is in 2009 de vervanger van de kindertoeslag. In principe is deze regeling afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen per huishouden. Hoe lager je inkomen en hoe meer kinderen, hoe hoger het kindgebonden budget is dat je ontvangt. Als je in aanmerking komt voor het kindgebonden budget, ontvang je maandelijks een bedrag van de belastingdienst.

Klik hier voor meer informatie.

 

5. KINDERALIMENTATIE

Klik hier voor een uitleg over kinderalimentatie.

 

6. KINDEROPVANGTOESLAG

Werk je of volg je een opleiding en gaat je kind daarom naar de kinderopvang? Lees hier meer over de tegemoetkomende kosten van de Belastingdienst.

 

7. BIJZONDERE BIJSTAND

De bijzondere bijstand is geen speciale regeling voor kinderen, maar je kunt het wel voor je kinderen gebruiken. Als je het minimumloon verdient, biedt je gemeente deze bijstandregeling voor bijzondere omstandigheden en onvoorziene kosten. Ook wanneer het om kosten voor je kinderen gaat.

Voorbeelden van bijzondere omstandigheden en onvoorziene kosten zijn een bril voor je kind, de babyuitzet of de kosten voor schoolzwemmen. Belangrijk is dat je kunt aantonen dat de kosten noodzakelijk zijn. Daarbij moet het duidelijk zijn dat je geen beroep kunt doen op een andere voorziening.

Lees hier meer over de bijzondere bijstand

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.