Kinderalimentatie

In onderling overleg kunnen jij en je ex-partner afspreken ůf en wiť er kinderalimentatie aan de ander betaalt. Het is niet mogelijk om afstand te doen van kinderalimentatie. Wel kan de verzorgende ouder op een bepaald moment afzien van de mogelijkheid kinderalimentatie te vragen. Het recht op kinderalimentatie blijft echter bestaan.

Je betaalt of ontvangt kinderalimentatie omdat beide ouders onderhoudsplichtig zijn. Kinderalimentatie is een bijdrage aan de verzorging en opvoeding van de kinderen. Bovendien voorkomt kinderalimentatie dat de levensstandaard van je kinderen na een scheiding te ingrijpend verandert. Ze moeten bijvoorbeeld nog op muziekles of sportles kunnen blijven. Als je ex-partner het financieel kan opbrengen, ontvang je per kind minimaal € 133,- per maand. Dit bedrag loopt op als hij of zij meer verdient.

 

Wanneer heb je recht op kinderalimentatie?

Kinderalimentatie wordt over het algemeen betaald door de meest verdienende ouder aan de minst verdienende ouder als de kinderen bij de minst verdienende ouder wonen.

Je hebt recht op kinderalimentatie als de kinderen meer dan de helft van de tijd bij jou wonen en als je na de scheiding de minst verdienende ouder bent. In het echtscheidingsconvenant leg je vast hoeveel kinderalimentatie je ex-partner betaalt en of dit bijvoorbeeld per maand of kwartaal is.


Hoe wordt de hoogte van de alimentatie bepaald?
De hoogte van de alimentatie is inkomensafhankelijk. Daarnaast worden alimentatiebedragen jaarlijks aangepast omdat lonen en prijspeilen fluctueren. Rechters gebruiken de zogenaamde trema-norm om de hoogte van de alimentatie te bepalen. Deze berekening is meer een richtlijn dan een wettelijke verplichting en kan dus per individuele situatie verschillen.
Het komt erop neer dat een rechter kijkt wat de ontvanger nodig heeft en wat de betaler kan missen. Daarom wordt de draagkracht van de meest verdienende partner bepaald. De drie stappen voor de berekening zijn als volgt:

Als jouw ex-partner een belastingvoordeel krijgt omdat hij alimentatie aan jou betaalt, wordt dit voordeel bij het beschikbare bedrag voor de berekening van de partneralimentatie opgeteld.

 

KINDERALIMENTATIE EN DE BELASTING

Kinderalimentatie heeft gunstige fiscale gevolgen voor de ontvanger en de betaler. De ontvanger van kinderalimentatie hoeft namelijk geen belasting te betalen over het ontvangen bedrag. De betaler van kinderalimentatie heeft het voordeel dat hij of zij het bedrag bij de belastingaangifte kan aftrekken.

 

WIE HEEFT KINDERALIMENTATIEPLICHT?

 • Ex-partners met kinderen

Ex-partners met kinderen zijn in principe verplicht hun kinderen financieel te ondersteunen. Zij moeten de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen met elkaar delen. De meest verdienende ouder is verplicht alimentatie te betalen wanneer de kinderen niet bij hem of haar wonen.

Zelfs als kinderen ouder zijn dan 18 jaar, moet de ex-partner bijdragen in het levensonderhoud en de studie van het kind. Dit is verplicht totdat een kind 21 jaar wordt. Deze vorm van alimentatie wordt ‘voortgezette onderhoudsplicht’ genoemd.

• Niet-ouder met gezamenlijk gezag

Sommige partners hebben gekozen voor een gezamenlijk gezag voor hun kind(eren). Het is daarbij mogelijk dat één van de partners niet de ouder van het kind is. Als partners uit elkaar gaan en een gezamenlijk gezag regeling hebben, betekent dit dat óók de niet-ouder een onderhoudsplicht heeft. Deze plicht duurt net zo lang als dat het gezamenlijk gezag heeft geduurd. Als de ex-partners het gezamenlijk gezag 5 jaar hebben gedeeld, moet de niet-ouder 5 jaar lang alimentatie betalen.

Wanneer houdt kinderalimentatie op?

In de onderstaande tabel kun je lezen tot welke leeftijd je wettelijk verplicht bent kinderalimentatie te betalen of te ontvangen. Ook kun je aflezen om welke type alimentatie het gaat.

Duur kinderalimentatie

Onderhoudsplicht

Voortgezette onderhoudsplicht

0 - 18 jaar

19 - 20 jaar

 

DE RECHTER EN KINDERALIMENTATIE

Samen met de andere ouder spreek je af hoe hoog de kinderalimentatie wordt. Wel zal de rechter controleren of het afgesproken bedrag niet te laag is. Wanneer dit het geval is, zal de rechter een hoger bedrag vaststellen. Hij baseert zich in ieder geval op de geldende Trema-normen. De rechter bepaalt waneer de eerste betaling plaatstvindt en onder welke voorwaarden de betalingen plaats moeten vinden.

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.