Het ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is bedoeld om zaken voor beide ouders en jullie kinderen praktisch en haalbaar te regelen.

Vanaf 1 maart 2009 is een ouderschapsplan verplicht. Dit is om het contact en betrokkenheid van beide ouders na de scheiding met het kind te waarborgen.

In het ouderschapsplan leg je samen met je ex-partner vast welke omgangsregeling jullie kiezen, hoe de kinderen worden opgevoed en wat de praktische verdeling van de zorgtaken is. De kernpunten van het ouderschapsplan zijn:

1. Ouders die gaan scheiden worden verplicht gesteld om afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan over:


2. Verder worden ouders ook verplicht om de ontwikkeling van de band van het minderjarige kind met de andere ouder te bevorderen.

Praktische voorbeelden zijn o.a.:

Goede bedoelingen alleen zijn vaak niet genoeg. Door van tevoren duidelijke afspraken te maken, voorkom je onenigheid. Zowel voor jou, je ex-partner en jullie kinderen betekent het maken van afspraken meer rust, omdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

BOEKTIP!

Boekcover Een ouderschapsplan maken

Gebruik "Een ouderschapsplan maken" van SEP en Pieter Vermeulen om je ouderschapsplan op te stellen. Bestel het boek hier of koop het in de reguliere boekhandel (Prijs: €14.50). 

TIP
Een ouderschapsplan is niet gebeiteld in steen. Als ouders kunnen jullie in de loop der tijd aanpassingen doorvoeren of aanvullingen doen. Vaak zijn deze ook nodig omdat een kleuter bijvoorbeeld andere behoeftes heeft dan een tiener. Voorwaarde is wel dat dit in onderling overleg gebeurt en dat jullie er allebei achter staan. 

Juridische vraag?  Op zoek naar advocaat of mediator?

Bel SEP Juridisch 0900 2733 545 (0. 80 p/m) of via dit formulier

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.