Het boek 'Een ouderschapsplan maken'

In september verschenen: "Een ouderschapsplan maken" van Pieter Vermeulen. Dit is alweer zijn tweede publicatie na het eerder verschenen “Scheiding & Ouderschap”.

Boekcover Een ouderschapsplan maken

Dit boekje is een handreiking voor ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn. Maar ook voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met scheiden, zoals rechters, advocaten, mediators, psychologen en maatschappelijk werkers.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 18 november werd het boek meerdere keren aangehaald:

"Pieter Vermeulen schrijft in zijn gidsje 'Een ouderschapsplan maken' dat zeker bij heel jonge kinderen het ouderschapsplan regelmatig moet worden aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind; bij een kind tot anderhalf jaar zelfs eenmaal in de drie maanden."  

Minister Hirsch Ballin: "Het heet 'Een ouderschapsplan maken' van Pieter Vermeulen in samenwerking met SEP. Ik zal er graag van kennisnemen."

Waarom een ouderschapsplan?
Een ouderschapsplan kan veel narigheid en misverstanden voorkomen. Het plan beschrijft de manier waarop ouders hun kind(eren) na de scheiding opvoeden en hoe de contacten tussen beide ouders en het kind gaan plaatsvinden. Maar ook wordt de omgangsregeling vastgelegd, op welke wijze de ouders met elkaar communiceren en de financiële afspraken. Een ouderschapsplan is geen keuze meer, maar een verplichting. Dat heeft De Tweede Kamer kort geleden besloten.

Een praktische handreiking
In "Een ouderschapsplan maken" geeft auteur Pieter Vermeulen je praktische tips en adviezen over opvoeden na een scheiding. Stap voor stap worden onderwerpen besproken die bruikbaar zijn bij het maken van een ouderschapsplan. Zo gaat hij bijvoorbeeld ook in op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van je kind. Je krijgt adviezen wat je wel en niet vertelt, waar je alert op moet zijn en waar kinderen per leeftijdscategorie behoefte aan hebben.

Hoewel het boekje duidelijke richtlijnen geeft, wordt er geen sjabloon gegeven voor het formuleren van een ouderschapsplan. Ieder gezin en
ieder kind is namelijk weer anders. Het maken van een ouderschapsplan
is geen simpele invuloefening; je zult als ouders moeten nadenken over het thema ‘ouderschap na je scheiding’. Met elkaar en mogelijk met de hulp van een deskundige. Dit boekje kan daar bij helpen.

Pieter Vermeulen over SEP
"Een Ouderschapsplan maken" is tot stand gekomen in samenwerking met SEP. Pieter Vermeulen licht toe: "SEP is op internet een platform voor ouders die (misschien) gaan scheiden of al gescheiden zijn. De toegankelijke een informatieve website helpt ouders verder in het proces van gezinsreorganisatie.

Jarenlange praktijkervaring als maatschappelijk werker en mediator heeft me geleerd dat ouders veel vragen hebben en behoefte hebben aan de meest uiteenlopende informatie, tips en adviezen. Ik vind dat SEP uitstekend in die behoefte voorziet. SEP helpt mensen in een moeilijke fase van hun leven om door de bomen het bos weer te zien."

Wil je meer lezen over het boek "Een ouderschapsplan maken"? Lees dan het interview met Pieter Vermeulen op SEP.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.