Een scheiding met kinderen op de basisschool

Vaak heeft een scheiding effect op de schoolprestaties van kinderen, omdat ze in deze periode kwetsbaar en verdrietig zijn. Het is dan ook logisch dat ze moeite hebben om zich te concentreren op school.

De aard van de problemen en hoe lang deze aanhouden, verschillen per kind. Het ene kind is sneller van slag, huilt meer of trekt zich meer terug. Sommige kinderen maken meer ruzie en vertonen agressief gedrag tegen hun ouders en andere familieleden. Ook kunnen ze druk en onrustig overkomen. 

Het kan pijnlijk voor je zijn als je deze gedragingen bemerkt bij je kind. Sterker nog, je kunt het idee krijgen dat je als ouder (nog meer) tekort schiet.

 

Niet iedere gedragsverandering van je kind komt door de scheiding

Houd er rekening mee dat een verandering in gedrag bij je kind niet altijd toe te schrijven is aan je scheiding. Het kan ook gewoon liggen aan de ontwikkelingsfase waar je kind doorheen gaat.

SEP geeft je een aantal tips om het je kind makkelijker te maken op school.

Betrek de juf of meester erbij


TIPS voor (jonge) naar schoolgaande kinderen:

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.