Alleenstaande vaders

Na een scheiding blijven de kinderen meestal bij hun moeder wonen. Slechts in 5% van de gevallen wonen kinderen fulltime bij hun vader. In 15% van de gevallen deelt de vader de zorg van de kinderen in de vorm van een co-ouderschap. Hoe gaan alleenstaande vaders om met het ouderschap?

Voor vaders is het vaak minder vanzelfsprekend om de zorgtaken na een scheiding over te nemen. Over het algemeen hebben zij een fulltime baan, wat de combinatie met opvoeden en 'er voor de kinderen zijn' knap lastig maakt. Dat geldt overigens ook voor alleenstaande moeders, maar zij namen de zorgtaken vóór de scheiding meestal ook al op zich.

Oproep!
SEP is benieuwd naar de ervaringen van jou als alleenstaande vader en doet een oproep om deze met ons te delen. Hoe ga je om met de combinatie werk en opvoeding, hoe zorg je ervoor dat alles soepel loopt in je gezin? Waar loop je in de praktijk tegenaan en hoe zijn de reacties van je omgeving als je vertelt dat je alleenstaande vader bent? Wat zijn de afspraken met je ex over de opvoeding van de kinderen? Andere (bijna) alleenstaande vaders kunnen veel hebben aan jouw ervaringen en tips. Alvast bedankt voor je bijdrage.

Boekentips
Als alleenstaande vader kun je waarschijnlijk wel wat steun gebruiken. Onderstaande boekentips kunnen daar een bijdrage aan leveren. En dan kom je misschien al snel tot de conclusie dat je het helemaal nog niet zo gek doet!

Succes Vaders
De auteur van dit boek Theo Theobald is een alleenstaande vader zonder speciale ervaring op het gebied van opvoeding. Op vaak humoristische wijze vertelt hij over zijn persoonlijke ervaringen als gescheiden vader met twee jonge kinderen. Zo wil hij bijvoorbeeld aantonen dat mannen wel degelijk meer dingen tegelijk kunnen doen: strijken, naar de televisie kijken en ook nog een biertje drinken.


De auteur besteedt verder aandacht aan de meest uiteenlopende 'regeldingen', de rol van de school, de begeleiding van de kinderen bij tegenslagen en de stijl van de opvoeding. Kortom, een boek dat prettig leest, herkenning geeft en je voorziet van tips om een succes vader te worden.

Auteur: Theo Theobald
Uitgeverij Aspekt 2007
ISBN: 9789059116467
Prijs: € 14,95

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.