6 Inkomensbronnen voor het kind na scheiding

Kinderalimentatie is niet de enige inkomensbron van het kind nadat de ouders uit elkaar zijn. De verzorgende ouder kan de kosten van het kind ondersteunen met zes inkomensbronnen, die echter niet in elke situatie van toepassing zullen zijn.

1. Kinderalimentatie
Als ouders niet meer bij elkaar zijn, moeten ze samen voor hun minderjarige kinderen de kosten van verzorging en opvoeding betalen. In de praktijk betekent deze onderhoudsplicht doorgaans dat er maandelijks kinderalimentatie dient te worden betaald aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse verzorging van het kind heeft. In geval van co-ouderschap en gelijke draagkracht hoeft er over en weer geen alimentatie betaald te worden. Lees hier meer over kinderalimentatie.

Tot wanneer?
Alle ouders hebben voor hun kinderen van 18, 19 en 20 jaar een zogenaamde voortgezette onderhoudsplicht. Dat houdt in dat zij nog steeds de kosten van levensonderhoud en studie van het kind moeten betalen, alleen nu rechtstreeks en niet meer via een verzorgende ouder. Je kunt onder omstandigheden hiervan afwijken. De plicht houdt op als het kind 21 jaar wordt.

2. Kinderbijslag
De overheid betaalt mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van kinderen via de kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank is daarvoor de aangewezen instantie. Je krijgt kinderbijslag als je in Nederland woont of werkt. De kinderbijslag is voor kinderen tot 18 jaar en je ontvangt dit na afloop van ieder kwartaal.

3. Kindgebonden budget (hiervoor: Kindertoeslag)
Veel ouders met kinderen jonger dan 18 jaar hebben recht op een kindgebonden budget. Dat is een bijdrage van de overheid in de kosten van de zorg en opvoeding van de kinderen. Het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal kinderen per huishouden. Net als bij kindertoeslag geldt dat hoe lager je inkomen is, hoe hoger het kindgebonden budget is dat je ontvangt.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

4. Eigen bijdrage ouder
Als verzorgende ouder heb je ook een onderhoudsplicht. Die bijdrage lever je in de vorm van de dagelijkse verzorging van het kind, het verschaffen van voedsel en drinken, onderdak en alles wat er bij komt kijken.

5. Eigen inkomsten kind
Kinderen mogen werken vanaf 13 jaar. Voor minderjarigen in het algemeen, maar ook voor leeftijden in het bijzonder gelden bijzondere regels. Ook kan een kind over vermogen beschikken, bijvoorbeeld via een verkregen erfenis.

6. Halfwezenuitkering
Deze uitkering is voor kinderen onder de 18 jaar van wie de vader of moeder is overleden. De ouder die nog leeft kan een beroep doen op de halfwezenuitkering. Per gezin is er recht op één halfwezenuitkering, ongeacht het aantal kinderen. Zolang in het gezin een kind onder de 18 jaar verblijft, blijft het recht op de halfwezenuitkering bestaan. De Sociale Verzekeringsbank is voor de uitkering verantwoordelijk.

Heffingskortingen
Naast de genoemde inkomensbronnen, zijn er heffingskortingen waar je als ouder onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunt doen bij de fiscus. Voorbeelden zijn de alleenstaande-ouderkorting, de aanvullende alleenstaande-ouderkorting en de combinatiekorting. Hierover vind je meer informatie bij de Belastingdienst.

Bron: JuroFoon.nl

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.