Vormen van scheiden

Er is een verschil tussen scheiden en echtscheiding. Bij scheiden blijf je voor de wet getrouwd, terwijl je wel allebei je eigen weg gaat. Bij echtscheiding wordt je huwelijk officieel ontbonden.

Als je hebt besloten om uit elkaar te gaan, kun je een keuze maken tussen twee vormen van scheiden: scheiding van tafel en bed of echtscheiding. Beide vormen worden hieronder uitgelegd en met elkaar vergeleken.

A. SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

Als je voor deze optie kiest, blijven jij en je partner voor de wet getrouwd. Dit houdt in dat jullie dezelfde rechten en plichten van een huwelijk behouden. Wel wordt de verklaring van gemeenschap van goederen ontbonden als je daaronder getrouwd bent.

Wanneer één van de partners schulden maakt na de scheiding, staan die alleen op zijn of haar naam. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, blijven de eventuele schulden die jullie tijdens het huwelijk hebben gemaakt, wel op beide namen staan.

Bij een scheiding van tafel en bed komt er een rechter aan te pas die het huwelijk moet ontbinden. Samen of alleen dien je via een advocaat een verzoek in bij de rechtbank. Als de rechter vindt dat jullie relatie ‘duurzaam ontwricht’ is, wordt je scheiding van tafel en bed door de rechter uitgesproken. Daarna dient de echtscheiding ingeschreven te worden bij de burgerlijke stand. Je bent dan officieel gescheiden van tafel en bed.


De voordelen:

De nadelen:
 

Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Als je uiteindelijk besluit om je huwelijk officieel te beëindigen, kun je overgaan tot een ontbinding van het huwelijk. Dit kan op twee manieren:

1. Eenzijdige ontbinding
Voor een eenzijdige ontbinding van het huwelijk heb je geen medewerking of toestemming van je partner nodig. Wel moet je tenminste 3 jaar van tafel en bed gescheiden zijn. In sommige gevallen kan dit verkort worden tot 1 jaar.

In ieder geval heb je altijd toestemming van de rechter nodig. Officieel heet deze toestemming een beschikking. Wanneer je binnen een half jaar deze beschikking inlevert bij een ambtenaar van de burgerlijke stand, is je huwelijk formeel ontbonden.


2. Gemeenschappelijke ontbinding
Een gemeenschappelijke ontbinding dien je samen met je (ex)partner in. Deze kun je op ieder gewenst moment bij de rechter aanvragen.

 


B. ECHTSCHEIDING

Bij een echtscheiding wordt het huwelijk officieel beëindigd. Alle juridische banden en financiële aansprakelijkheden tussen jou en je partner worden verbroken. In alle gevallen dient jouw of jullie advocaat bij deze optie een verzoek in bij de rechtbank.


De voordelen:

 De nadelen:

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.