Toevoeging / Rechtsbijstand

Als je de kosten van een advocaat niet kunt opbrengen, bestaat de mogelijkheid om gesubsidieerde rechtsbijstand te ontvangen.

Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. De overheid helpt je dan om de kosten van je scheiding zo laag mogelijk te houden. Wel kun je een eigen bijdrage verwachten. Hoeveel je zelf bij moet betalen is afhankelijk van je inkomen en je vermogen. In het onderstaande tabel zie je om welke bedragen het gaat.

Gehuwd/samenwonend/eenoudergezin

Fiscaal Jaarinkomen

Eigen Bijdrage

Alleenstaand

Fiscaal Jaarinkomen

€ 0,00 t/m € 22.500,-

94,-

€ 0,00 t/m € 16.200,-

22.501,- t/m € 23.300,-

148,-

16.200,- t/m € 16.700

23.301,- t/m € 24.300,-

255,-

16.701,- t/m € 17.500

24.601,- t/m € 27.300,-

449,-

17.501,- t/m € 19.300

27.301,- t/m € 32.400,-

705,-

19.301,- t/m € 22.900

Bron: Stichting AB (bedragen per 1 juli 2008)

Als je op deze link klikt, kun je een precieze berekening uitvoeren en weet je hoeveel de overheid jou ondersteunt met de gefinancierde rechtsbijstand.  

De advocaat die jouw zaak in behandeling neemt, zal de aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als zij akkoord hebben gegeven, betekent dit automatisch dat je minder griffie- en advocaatkosten hoeft te betalen.

Als aan het begin van je scheiding onduidelijk is wat je financiële positie is, kun je een voorlopige toevoeging krijgen. Je advocaat kan over dit onderwerp antwoord geven op al je vragen.

 

Juridische vraag?  Op zoek naar advocaat of mediator?

Bel SEP Juridisch 0900 2733 545 (0. 80 p/m) of via dit formulier

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.