Partneralimentatie ontvangen bij eigen vermogen?

VRAAG: ‘Ik ben onlangs gescheiden. Mijn ex-partner had een veel hoger inkomen dan ik. Ik wil nu graag partneralimentatie omdat ik van mijn inkomen niet rond kan komen. Ik heb wel vermogen uit de erfenis van mijn ouders. Ik heb toch wel recht op partneralimentatie?’

Antwoord:

Of je recht hebt op partneralimentatie na echtscheiding, hangt helemaal af van de omstandigheden. Belangrijke factoren daarbij zijn niet alleen het inkomen en het eigen vermogen van je ex-partner, maar ook jouw inkomen en eigen vermogen.

Als je geen of een laag inkomen hebt en je ex-partner heeft een hoger inkomen, heb je in principe het recht om van je ex-partner te verlangen dat hij of zij alimentatie aan je betaalt. Echter, als je ook eigen vermogen hebt, kan dit anders liggen. Als je aanspraak maakt op alimentatie en je hebt vermogen, kan er van je verwacht worden dat je eerst je vermogen aanspreekt, voor je alimentatie ontvangt.

Waar hangt dit vanaf?
Of je eerst moet interen op je eigen vermogen, hangt af van verschillende factoren. Als er bijvoorbeeld geen noodzaak was voor bepaalde uitgaven die je hebt gedaan, waardoor je in financiële nood bent gekomen, dan is er een grote kans dat je eerst je eigen vermogen moeten aanspreken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een nieuw huis laat bouwen, terwijl dat niet noodzakelijk was. 

Het is niet zo dat je altijd eerst je eigen vermogen moet aanspreken, voordat je partneralimentatie ontvangt. Zo kan de behoefte aan een oudedagsvoorziening zich daartegen verzetten. Wil je meer weten, lees dan verder over partneralimentatie.

 

Bron: JuroFoon.nl

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.