Het convenant

Een echtscheidingsconvenant legt schriftelijk vast welke rechten en plichten jij en je ex-partner na de scheiding hebben. Bij eventuele onenigheid in de toekomst kun je terugvallen op de inhoud van het convenant.

Een convenant is niet verplicht maar biedt wel duidelijkheid en voorkomt uiteindelijk 'welles/nietes' discussies. Ook is een convenant handig voor financiële regelingen. Vooral wanneer je na de scheiding je woning wil (her)financieren, kunnen banken om een echtscheidingsconvenant vragen. Samen met het verzoek tot echtscheiding wordt het convenant meegestuurd naar de rechtbank. Hierdoor is het convenant een officieel juridisch document.

Voor ieder stel dat uit elkaar gaat, is het opstellen van een echtscheidingsconvenant een uitdaging. Neem dan ook ruim de tijd om na te denken wat je daarin wilt vastleggen. Er zijn op internet verschillende voorbeelden van echtscheidingsconvenanten te vinden. Wij hebben er bewust voor gekozen om geen voorbeeld op te nemen, omdat elke scheiding uniek is.

Een echtscheiding is maatwerk. Sommigen willen vooral de financiën goed regelen, terwijl anderen vooral gedegen afspraken over de kinderen willen maken.  Er bestaat eenvoudigweg geen sjabloon voor een echtscheiding. Neem een voorbeeldconvenant daarom als uitgangspunt en nooit als leidraad voor jouw echtscheidingsconvenant. SEP bespreekt hieronder welke onderwerpen er zoal in een echtscheidingsconvenant staan. 

 

In het convenant worden afspraken over juridische en financiële zaken vastgelegd, zoals:


De voordelen:

De nadelen:

 

TIP

Wanneer jij en je ex-partner kinderen hebben, is het belangrijk dat jullie in het convenant rekening houden met de toekomst. Onderdeel van het convenant is het ouderschapsplan. Hierin staan afspraken over je kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de omgangsregeling en opvoedingsafspraken. Houd er rekening mee dat je het ouderschapsplan regelmatig moet herzien en bijstellen, want een kleuter heeft bijvoorbeeld andere behoeftes dan een puber.

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.