Een advocaat, mediator of notaris bij je scheiding

Wanneer je besluit te gaan scheiden, zul je meestal een advocaat of mediator in moeten schakelen. In sommige gevallen kun je ook scheiden onder de begeleiding van een notaris. Bijvoorbeeld als je geen minderjarige kinderen hebt.

SEP heeft voor jou op een rijtje gezet welke manier van scheiden voor jou geschikt is. Met andere woorden: door welk type, juridisch expert wil je je laten begeleiden bij je scheiding? Er zijn tegenwoordig 4 varianten:

1. Samen één advocaat/mediator

2. Ieder een eigen advocaat / scheiden op tegenspraak

3. Overlegscheiding of collaborative divorce

4. Scheiden met behulp van een notaris

 

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.