De omgangsvormen na een scheiding

De omgangsregeling voor de kinderen is één van de moeilijkste keuzes waar gescheiden ouders voor staan. De uiteindelijke keuze heeft niet alleen gevolgen voor jou en je ex-partner, maar ook voor jullie kinderen.

Overigens is de omgangsregeling een onderdeel van het ouderschapsplan.

Een omgangsregeling treffen is verplicht voor alle scheidende ouders. Sinds juni 2007 heet de omgangsregeling daarom omgangsplicht. Ook is het zo dat beide ouders het ouderlijk gezag blijven voeren. Dit staat verder los van de omgangsvorm waar jij en je ex-partner voor kiezen en bij wie jullie kinderen uiteindelijk (fulltime) gaan wonen.

Je kunt kiezen uit drie mogelijke omgangsvormen:

1. Reguliere omgangsregeling;
2. Co-ouderschap;
3. Flexibele omgangsregeling.

OPMERKING
Probeer je kinderen te betrekken bij het opstellen van de omgangsregeling. Houd zoveel mogelijk rekening met hun voorkeuren, maar laat je niet leiden door schuldgevoel. Uiteindelijk moet de omgangsregeling praktisch en haalbaar zijn voor jou en je ex-partner.


1. Reguliere omgangsregeling
Dit is de meest gekozen regeling. Jouw minderjarige kinderen wonen dan bij jou of je ex-partner en bezoeken de ander regelmatig. Standaard gaan je kinderen eens per 14 dagen naar de andere ouder. Dit wordt in goed overleg geregeld en vastgelegd in het ouderschapsplan.

De voordelen:
• Je kinderen ondervinden rust en regelmaat, want er is één hoofdverblijf.
• Je kinderen worden consequenter opgevoed.
• Je hebt meer inzicht in de persoonlijke ontwikkeling en schoolprestaties van je kinderen, omdat één ouder alles overziet.
• Jij en je ex-partner hoeven minder vaak met elkaar te communiceren.

De nadelen:
• Er zit een lange tijd tussen het ene en het andere bezoek waardoor kinderen de andere ouder erg kunnen missen.
• De combinatie werk en opvoeding wordt voor één van de ouders vaak moeilijker.

 

2. Co-ouderschap
Ongeveer 15% van de gescheiden ouders kiezen voor het co-ouderschap. Als je hiervoor kiest, wonen je kinderen om en om bij jou en je ex-partner. Bij co-ouderschap is het belangrijk dat jullie als ouders goed met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast zijn er ook andere overwegingen waar je rekening mee moet houden.

VOORWAARDEN VOOR HET CO-OUDERSCHAP:
• Je kinderen kunnen het aan om in twee huizen te leven.
• Jij en je ex-partner zijn bereid om intensief met elkaar te communiceren.
• Jij en je ex-partner wonen bij elkaar in de buurt.
• Jij en je ex-partner vinden het niet erg om elkaar regelmatig te zien.
• Jij en je ex-partner vinden het niet erg om elkaar regelmatig te spreken.

Voor veel gescheiden ouders is co-ouderschap een zware opgave. Een scheiding is namelijk vaak een gevolg van miscommunicatie. Als de gescheiden ouders dan verplicht zijn intensief met elkaar te blijven communiceren vanwege de kinderen, kan dat voor veel spanning zorgen. Om je te helpen in je keuze, zet SEP de voor- en nadelen van co-ouderschap voor je op een rijtje.

De voordelen:
• Je kinderen zien jou en je ex-partner even vaak.
• Jij en je ex-partner brengen evenveel tijd door met jullie kinderen.
• Je hebt een paar dagen per week “rust” en tijd voor jezelf.
• De kosten van de opvoeding zijn overzichtelijker verdeeld.
• Je kinderen hebben te maken met consequentere huisregels.

De nadelen:
• Je hebt intensief contact met je ex-partner.
• Jullie kinderen hebben geen vast thuis.
• Je moet binnen een straal van 7 kilometer bij elkaar in de buurt wonen. waardoor je dus niet makkelijk kunt verhuizen.
• Administratief en fiscaal ligt het allemaal veel gecompliceerder.
• Je kunt het overzicht in de ontwikkeling van je kinderen verliezen wat betreft school(prestaties) en persoonlijke ontwikkeling, omdat beide ouders steeds maar een deel van hun leven meekrijgen.
• Het continue 'verhuizen' is erg belastend voor je kinderen. Het vergt aanpassingsvermogen en kan ten koste kan gaan van hun ontwikkeling.
• Je moet alles twee keer aanschaffen of spullen heen en weer slepen.

 

3. Flexibele omgangsregeling

Deze omgangsregeling heeft geen officiële naam, maar noemen wij zo omdat het afwijkt van de reguliere omgangsregeling en co-ouderschap. Naast de standaardregeling (om de 2 weken in het weekend bij de andere ouder), bestaat de mogelijkheid om een andere frequentie af te spreken. Zolang beide ouders maar hier achter staan.

De voordelen:
• Je kinderen hebben één hoofdverblijf.
• De afspraak is flexibel afgestemd naar de behoeftes en mogelijkheden van beide ouders.
• Het is een geschikte omgangsregeling voor oudere kinderen (tieners).

De nadelen:
• Het vergt veel van het aanpassingsvermogen van je kinderen.
• Je moet hele duidelijke afspraken maken met je ex-partner en die vastleggen.
• Het is minder geschikt voor jonge kinderen.

TIP
Het kan zijn dat de afgesproken omgangsregeling tussen jou en je ex-partner niet blijkt te werken. Bijvoorbeeld dat co-ouderschap toch te lastig voor je kinderen is omdat zij steeds heen en weer moeten 'verhuizen'. Bedenk dan dat tussentijdse wijzigingen hierover in het ouderschapsplan altijd mogelijk zijn. Dit moet natuurlijk wel in onderling overleg gebeuren, aangezien beide ouders het aangepaste ouderschapsplan moeten goedkeuren.

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.