4. Scheiden bij de notaris

Voor de verdeling van de bezittingen (huis, boot, bedrijf e.d.) heb je altijd een notaris nodig. Maar sinds 1 maart kun je ook je scheiding aanvragen via de notaris.

Als jij en je (ex) partner geen minderjarige kinderen hebben, het eens zijn over de scheiding en alleen nog de boedelverdeling moeten regelen, kunnen jullie kiezen tussen notaris en advocaat.

Een scheiding met behulp van een notaris is makkelijker en kan voor jullie stukken goedkoper uitpakken. Het nadeel is dat jullie het in grote lijnen al eens moeten zijn over de financiële verdeling en de eventuele partneralimentatie. Dat betekent dat jullie onderling al hebben onderhandeld over de verdeling. Dit is niet voor iedereen makkelijk en haalbaar.

Bij de notaris worden financiële zaken zoals (levens)verzekeringen, aandelen, vermogen en leningen vastgelegd in een notariële akte. Verder kijkt de notaris samen met jou en je ex-partner naar het erfrecht.

Houd er overigens rekening mee dat een notaris in alle gevallen tegelijk met jou en je ex-partner aan tafel wil zitten. Dat is niet altijd makkelijk.

 

Terug naar overzicht

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.