3. Overlegscheiding of collaborative divorce

Samenspraak en overleg staan centraal bij een overlegscheiding of collaborative divorce. Deze nieuwe vorm van scheiden wordt in Nederland steeds populairder.

Net als bij scheiden op tegenspraak maken jij en je (ex) partner ieder gebruik van een eigen advocaat. Zo worden jullie beide belangen behartigd. Het verschil is dat overleg en samenwerking centraal staan. Bij scheiden op tegenspraak probeert de eigen advocaat het maximale eruit te onderhandelen, waardoor het hard tegen hard gespeeld kan worden. Dit is niet het geval bij een overlegscheiding.

Van te voren stellen jij en je (ex)partner samen met de advocaten een overeenkomst op waarin de regels van de overlegscheiding worden vastgelegd. In deze overeenkomst spreken jullie o.a. af dat jullie niet zullen procederen en dat er openheid van alle zaken zal zijn. Mochten jullie toch procederen, dan trekken de advocaten zich terug en mogen zij jullie niet voor de rechtbank vertegenwoordigen. Op deze manier hebben alle betrokkenen er belang bij tot een goede regeling te komen.

Voor specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, kunnen jullie een onpartijdige deskundige aanwijzen die  kan optreden als scheidsrechter. Denk hier bijvoorbeeld aan een accountant of fiscalist.

Eigenlijk is een overlegscheiding een soort tussenvorm van scheiden op tegenspraak en mediation. Ook bij mediation ligt de nadruk op goed onderling overleg, maar bij mediation delen jij en je (ex) partner één advocaat. Samen één advocaat delen is natuurlijk wel goedkoper dan gebruik maken van twee advocaten.

Waarom zou een overlegscheiding een optie voor jullie kunnen zijn? SEP heeft de voor- en nadelen even voor je op een rij gezet.

De voordelen van een overlegscheiding:


De nadelen van een overlegscheiding:

 

Terug naar overzicht

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.