1. Samen één advocaat/mediator

Samen een advocaat delen wordt ook wel “mediation” (scheidingsbemiddeling) genoemd. Praktisch betekent dit dat jij en je ex-partner één advocaat/mediator inschakelen die jullie beider belangen tegelijkertijd behartigt. De advocaat of mediator treedt dus tegelijkertijd op als jurist en mediator.

De mediator bemiddelt tussen jullie en stelt zich onpartijdig op. Hij probeert een werkbare communicatiemanier te vinden voor jou en je ex-partner. Emoties die bij de verwerking van een scheiding horen, worden eerst uitgesproken en een plek gegeven. Daarna komen pas de concrete verdeling van spullen, financiën, omgangsregelingen voor de kinderen e.d. aan de orde.

In samenspraak met jullie inventariseert de mediator de afzonderlijke wensen en behoeftes. Daarbij houdt hij rekening met de belangen van de eventuele kinderen. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Mediation is dus een harmonieuze echtscheidingsbenadering. Als je voor een mediator kiest, is het belangrijk dat jij en je ex-partner bereid zijn om tot een goede afwikkeling van de echtscheiding te komen. Mediators werken daarom vaak met een contract waarin je akkoord gaat met een inspanningsverplichting. Vooral wanneer er kinderen zijn, moeten ouders met elkaar na de scheiding over hen blijven communiceren.

De voordelen van mediation:


De nadelen van mediation:


Klik hier om terug naar het overzicht te gaan

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.