Scheiden en Juridisch

Eén van de meest kostbare onderdelen van een scheiding is het juridische gedeelte. Wij willen je helpen deze kosten zoveel mogelijk te beperken door je van te voren goed te informeren. Je vindt hier uitgebreide achtergrondinformatie, maar ook praktische tips.

1. Samen één advocaat/mediator

Samen een advocaat delen wordt ook wel “mediation” (scheidingsbemiddeling) genoemd. Praktisch betekent dit dat jij en je ex-partner één advocaat/mediator inschakelen die jullie beider belangen tegelijkertijd behartigt. De advocaat of mediator treedt dus tegelijkertijd op als jurist en mediator.

3. Overlegscheiding of collaborative divorce

Samenspraak en overleg staan centraal bij een overlegscheiding of collaborative divorce. Deze nieuwe vorm van scheiden wordt in Nederland steeds populairder.

Hoe verspeel ik partneralimentatie?

Sommige mensen vinden dat ze teveel partneralimentatie ontvangen. Ze weten niet hoe ze op gepaste wijze hun ex moeten laten weten dat ze véél te vrijgevig zijn. Speciaal voor hen hebben SEP en de JuroFoon een aantal tips onder elkaar gezet.

Partneralimentatie ontvangen bij eigen vermogen?

VRAAG: ‘Ik ben onlangs gescheiden. Mijn ex-partner had een veel hoger inkomen dan ik. Ik wil nu graag partneralimentatie omdat ik van mijn inkomen niet rond kan komen. Ik heb wel vermogen uit de erfenis van mijn ouders. Ik heb toch wel recht op partneralimentatie?’

Een advocaat, mediator of notaris bij je scheiding

Wanneer je besluit te gaan scheiden, zul je meestal een advocaat of mediator in moeten schakelen. In sommige gevallen kun je ook scheiden onder de begeleiding van een notaris. Bijvoorbeeld als je geen minderjarige kinderen hebt.

Vormen van scheiden

Er is een verschil tussen scheiden en echtscheiding. Bij scheiden blijf je voor de wet getrouwd, terwijl je wel allebei je eigen weg gaat. Bij echtscheiding wordt je huwelijk officieel ontbonden.

Alimentatie

In onderling overleg kunnen jij en je ex-partner afspreken óf en wié er alimentatie aan de ander betaalt. De alimentatie kan bedoeld zijn voor de ex-partner maar ook voor de kinderen. Het is niet mogelijk om afstand te doen van kinderalimentatie. Wel kan de verzorgende ouder op een bepaald moment afzien van de mogelijkheid kinderalimentatie te vragen. Het recht op kinderalimentatie blijft echter bestaan.

Wat kost een scheiding

Hoeveel een scheiding gaat kosten, is afhankelijk van een aantal factoren:

4. Scheiden bij de notaris

Voor de verdeling van de bezittingen (huis, boot, bedrijf e.d.) heb je altijd een notaris nodig. Maar sinds 1 maart kun je ook je scheiding aanvragen via de notaris.

Toevoeging / Rechtsbijstand

Als je de kosten van een advocaat niet kunt opbrengen, bestaat de mogelijkheid om gesubsidieerde rechtsbijstand te ontvangen.

Partneralimentatie

Je ontvangt alimentatie van je ex-partner als je zelf geen inkomen hebt of als je te weinig verdient. Je bent verplicht alimentatie te betalen aan je ex-partner als hij/zij niet in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien.

Het convenant

Een echtscheidingsconvenant legt schriftelijk vast welke rechten en plichten jij en je ex-partner na de scheiding hebben. Bij eventuele onenigheid in de toekomst kun je terugvallen op de inhoud van het convenant.

De omgangsvormen na een scheiding

De omgangsregeling voor de kinderen is één van de moeilijkste keuzes waar gescheiden ouders voor staan. De uiteindelijke keuze heeft niet alleen gevolgen voor jou en je ex-partner, maar ook voor jullie kinderen.

Besparingen en andere tips

Om de kosten van je scheiding zo laag mogelijk te houden, geeft SEP je een aantal tips.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.