Niet scheiden

Ondanks jullie relatieproblemen wil je je huwelijk niet opgeven.

NIET SCHEIDEN

Je kunt samen na lang wikken en wegen tot de conclusie komen dat jullie de relatie nog een kans willen geven. Als je aan je relatie wilt werken, kun je proberen om daar samen uit te komen. Je kunt ook professionele hulp inschakelen in de vorm van relatietherapie en counseling.

Wat houdt relatietherapie in
Een relatietherapeut of een counselor legt bloot waar het fout gaat in de relatie tussen jou en je partner. In therapiesessies lossen jullie vervolgens onder zijn of haar begeleiding de problemen op. Een relatietherapeut stelt zich overigens onpartijdig op.

In de praktijk zal een relatietherapeut jullie vaardigheden aanleren voor het aanpakken van jullie problemen. Zo probeert hij of zij jullie te leren hoe jullie met elkaar moeten communiceren en hoe jullie samen problemen kunnen oplossen. Als de therapie succesvol is, zijn jullie aan het einde van de rit:Waar moet een relatietherapeut aan voldoen
Het belangrijkste is dat jij en je partner de relatietherapeut of counselor vertrouwen. Jullie moeten er bovendien van overtuigd zijn dat jullie therapeut onpartijdig is. Misschien hebben je vrienden of kennissen ervaring met een relatietherapeut en kunnen zij iemand adviseren.

 

TIP

 

Als je in relatietherapie wilt, is het belangrijk dat jullie daar allebei voor open staan. Als één van beiden er eigenlijk geen heil in ziet, heeft de therapie weinig zin. Ook is het belangrijk dat jullie allebei een goed gevoel bij de therapeut hebben. Maak daarom eerst een afspraak voor een kennismaking en besluit daarna of je met de therapeut in zee gaat.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.