Toeslagen voor lagere inkomens

Naast uitkeringen, bestaan er verschillende regelingen en financiŽle voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.

SEP bespreekt de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Voor speficieke regelingen en toeslagen voor (gescheiden) ouders met kinderen klik hier.

Zorgtoeslag
Voor lagere inkomens heeft de overheid zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van je zorgverzekering. Hoeveel tegemoetkoming je ontvangt, is afhankelijk van je inkomen. Als je aan alle voorwaarden voldoet, kun je als alleenstaande maximaal  € 57,- per maand ontvangen. Als je samenwoont en een toeslagpartner hebt, kunnen jullie gezamenlijk maximaal € 121,- per maand ontvangen.

Voorwaarden voor de zorgtoeslag:

TIP
Wil je weten hoeveel zorgtoeslag je kunt ontvangen? Doe een proefberekening op www.toeslagen.nl.

Huurtoeslag
De overheid compenseert met huurtoeslag een gedeelte van je huurkosten. Na je scheiding kunnen je inkomsten lager uitvallen. Misschien kom je in aanmerking voor huurtoeslag. Je moet hiervoor aan de volgende eisen voldoen:

Als je aan de bovenstaande eisen voldoet, kun je huurtoeslag aanvragen bij de belastingdienst www.toeslagen.nl of via de BelastingTelefoon (Tel: 0800- 0543).

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Je kunt in aanmerking komen voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen als je een laag inkomen hebt. De bekendste gemeentelijke belasting is natuurlijk de jaarlijkse onroerende-zaakbelasting (OZB). Elke gemeente heeft een eigen belastingenbeleid, dus informeer bij je gemeente naar de mogelijkheden tot (gedeeltelijke) kwijtschelding. 

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.