Inkomsten zonder baan

Als je partner kostwinner was van jullie gezin, dan kan het gebeuren dat je na je scheiding zonder inkomen zit.

In Nederland heb je gelukkig allerlei opvangregelingen zodat je niet meteen financieel aan de grond zit. Zo kun je aanspraak maken op:

+ partneralimentatie
+ uitkeringen
  - bijstand
  - bijzondere bijstand
  - langdurigheidstoeslag
  - werkloosheidswet
 
+ vangnetregelingen
   - zorgtoeslag
   - huurtoeslag

 

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.