Huurtoeslag voor een huurwoning

Als je gaat scheiden, heeft dit ook gevolgen voor je woonplek. Misschien wil jij in het huurhuis blijven wonen, maar is het eigenlijk te duur voor je.

Bedenk dat je misschien in aanmerking komt voor huurtoeslag. De overheid compenseert met huurtoeslag een gedeelte van je huur. Wel moet je aan de volgende eisen voldoen:

Wanneer je aan de bovenstaande eisen voldoet, kun je huurtoeslag aanvragen bij de belastingdienst www.belastingdienst.nl of via de BelastingTelefoon (tel 0800-0543).

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.