FinanciŽle regelingen koophuis

Als je samen een koophuis hebt, zul je moeten besluiten ůf iemand van jullie in het huis blijft wonen en zo ja, wie?

Wie er in jullie koophuis blijft wonen, hangt in belangrijke mate af van het financiële plaatje. SEP zet de mogelijkheden voor je op een rij. Voordat je een definitief besluit neemt, is het verstandig om een financieel adviseur, hypotheekadviseur, bank of makelaar te raadplegen voor meer informatie.


- Ik blijf in het huis

Wanneer je na de scheiding in jullie koophuis blijft wonen, betekent dit dat je je (ex)partner moet uitkopen. Het komt erop neer dat je de volledige hypotheek op je neemt. Daarnaast moet je aan je partner de helft van de overwaarde van je huis betalen. Om dit te bekostigen, zul je waarschijnlijk je hypotheek moeten verhogen. In dat geval is je hypotheekrente aftrekbaar.

 

- Mijn ex-partner blijft in het huis


Als je je laat uitkopen door je ex-partner heb je misschien overwaarde op het huis. Deze overwaarde deel je 50/50 met je partner. Het is belangrijk om te weten dat, als je binnen 5 jaar een nieuwe woning koopt, je de overwaarde moet investeren in je nieuwe huis. Dit schrijft de bijleenregeling voor. Doe je dit niet en financier je de volledige hypotheek, dan kun je over het bedrag ter grootte van je overwaarde geen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. 

 

- We verkopen het huis

Als jij en je ex-partner het huis verkopen, hebben jullie misschien overwaarde op het huis. Deze overwaarde deel je 50/50 met je partner. Het is belangrijk om te weten dat, als je binnen 5 jaar een nieuwe woning koopt, je de overwaarde moet investeren in je nieuwe huis. Dit schrijft de bijleenregeling voor. Doe je dit niet en financier je de volledige hypotheek, dan kun je over het bedrag ter grootte van je overwaarde geen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.