De fiscale gevolgen van een scheiding

Na je scheiding ben je, ook fiscaal gezien, voor de belastingdienst geen partner meer van je ex. Voor je belastingaangifte, waaronder je aftrekposten en heffingskortingen, heeft dit nogal wat gevolgen.

Als je nog getrouwd bent, zijn jij en je (ex)partner voor de belastingdienst elkaars fiscale partners. Dit houdt in dat jullie bij de belastingaangifte je gezamenlijke inkomsten en aftrekposten kunnen verdelen en opgeven. De manier waarop jullie dat doen, kan van invloed zijn op de hoogte van de belasting en premie die je betaalt of terugkrijgt.

Zodra jij en je (ex)partner niet meer samenwonen, beschouwt de belastingdienst jullie als duurzaam gescheiden. Dit hoeft niet persé na een echtscheiding of scheiding van tafel en bed te zijn. De belastingheffing wijzigt eigenlijk vanaf het moment dat jullie niet meer samenwonen.

Wanneer je duurzaam gescheiden bent, zijn jij en je (ex)partner geen fiscale partners meer. Dit heeft fiscale gevolgen voor:

 

Fiscaal partnerschap in je scheidingsjaar

Misschien is het voor jou financieel voordeliger om fiscaal partner te blijven van je ex(partner). Dit kan overigens alleen in het jaar van de scheiding zelf. Daarna is het fiscaal partnerschap niet meer mogelijk. In onderling overleg kun je kiezen welke aftrekposten jullie nog met elkaar willen delen.

In de Voorlopige Teruggaaf kun je je keuze voor het fiscale partnerschap opgeven. Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl.

 

Inkomstenaangifte & aftrekposten

Na je scheiding heb je geen gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten meer. Jij en je (ex)partner zijn dan namelijk niet langer fiscale partners. Jullie zullen vanaf dat moment, ieder afzonderlijk, de eigen inkomsten en aftrekposten moeten opgeven bij de belastingdienst.

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.