De fiscale gevolgen van een eigen bedrijf

Na je scheiding ben je, ook fiscaal gezien, voor de belastingdienst geen partner meer van je ex. Een eigen zaak heeft voor je boedelscheiding en belastingaangifte nogal wat gevolgen.

Een eigen bedrijf kan een onderdeel zijn van de scheiding. Het maakt daarbij niet uit of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Jij en je ex-partner zullen overeenstemming moeten bereiken over verschillende onderdelen. Denk aan zaken zoals:

 

Geen 'doe-het-zelf'-scheiding

Een eigen bedrijf kan je scheiding compliceren. Daarom is een 'doe-het-zelf'-scheiding niet aanbevolen. Het komt er vaak op neer dat je, naast je eigen accountant, ook een externe accountant moet inschakelen voor de zakelijke afwikkeling.

Vooral wanneer je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, kunnen jij en je ex-partner allebei aanspraak maken op een deel van het bedrijf of de bedrijfswinst. Bij onmin zul je deskundigen van buitenaf moeten inschakelen om meer duidelijkheid te krijgen over de positie van beide partners. Dit is vaak een langdurig en kostbaar proces.

TIP
Fiscale regelingen en belastingwetten kunnen nogal ingewikkelde bepalingen bevatten. Voor uitleg en advies raadt SEP je dan ook aan om een fiscalist in de arm te nemen. Bovendien kan een fiscalist namens jou de onderhandlingen voeren met de belastingdienst wanneer jij er met hen niet uitkomt.

 

Alimentatie & uitkoopwaarde
Als jij en je ex-partner het eens zijn geworden over de waarde van het bedrijf en de eventuele bedrijfswinst, kunnen jullie samen met de accountant de uitkoopwaarde en de hoogte van de alimentatie bepalen. 

OPMERKING
Een scheiding kan een financiële aderlating zijn voor jullie bedrijf. Het bedrijf kan misschien de afgesproken uitkoopbedrag of alimentatie niet opbrengen. Houd hier daarom rekening mee als jij en je ex-partner onderhandelen over het uitkoopbedrag en de alimentatie. Probeer een realistische inschatting te maken. De meewerkende (ex)partner
Je komt in aanmerking voor een aankoopbedrag bij je scheiding als je in het bedrijf van je ex-partner hebt gewerkt (betaald of onbetaald). Daarbij hoef je formeel geen mede-eigenaar te zijn. Je kunt je namelijk beroepen op “redelijkheid en billijkheid” vanwege je inspanningen en investeringen in het bedrijf.

 

De verzorgende partner thuis
Ook al heb je niet gewerkt in het bedrijf van je ex-partner, dan nog kun je in aanmerking komen voor een vergoeding of uitkoopbedrag bij jullie scheiding. Je moet dan aantonen dat je het bedrijf mogelijk hebt gemaakt door de verzorgende en faciliterende rol die je thuis had. Op basis van het argument “redelijkheid en billijkheid” mag je aanspraak maken op een vergoeding of uitkoopbedrag.   

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.