Alimentatie en de belasting

Na je scheiding ben je, ook fiscaal gezien, voor de belastingdienst geen partner meer van je ex.

Als je geen of een laag inkomen hebt, kun je met je ex-partner overeenkomen dat je partneralimentatie ontvangt. Hebben jullie samen kinderen, dan betaalt de ouder bij wie de kinderen niet wonen kinderalimentatie, vooropgesteld dat er sprake is van financiële draagkracht.

Alimentatie en de belasting
Of je nu alimentatie betaalt of ontvangt, de belastingdienst heeft hiervoor regels opgesteld. De belastingdienst maakt wel onderscheid tussen partneralimentatie en kinderalimentatie.


• PARTNERALIMENTATIE is voor de betalende partner fiscaal aftrekbaar. Voor de ontvangende partner is het belastbaar inkomen. Hij of zij betaalt daarom belasting over het bedrag aan partneralimentatie.

 KINDERALIMENTATIE kan fiscaal gunstig zijn voor zowel de ontvanger als de betaler. De ontvanger van kinderalimentatie hoeft in ieder geval geen belasting te betalen over het ontvangen bedrag.

De betaler van kinderalimentatie heeft volgens de Belastingdienst officieel geen recht op aftrek. Toch kun je fiscaal voordeel hebben van het betalen van kinderalimentatie, namelijk via de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud voor kinderen jonger dan 30 jaar.  

Om in aanmerking te komen voor deze aftrek, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

In de onderstaande tabel kun je aflezen hoe hoog het aftrekbaar bedrag is voor jouw situatie.

 

Tabel kwartaalbedrag van uitgaven voor levensonderhoud kinderen

 

Leeftijd kind aan het begin van het kwartaal

Onderhoudskosten

Aftrekbaar

jonger dan 6 jaar

minimaal € 393 per kwartaal

€ 270

6 – 12 jaar

minimaal € 393 per kwartaal

€ 330

12 – 18 jaar

minimaal € 393 per kwartaal

€ 399

18 – 30 jaar

minimaal € 393 per kwartaal

€ 330

18 – 30 jaar

meer dan 50% bijdrage in de
totale kosten én minimaal
€ 660 per kwartaal

€ 660

18 – 30 jaar én het kind is uitwonend

90% of meer bijdrage in de
totale kosten én minimaal
€ 990 per kwartaal

€ 990

Bron: de Belastingdienst

 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.