Scheiding en je emoties

Bij een scheiding kunnen je emoties erg verwarrend zijn. Vooraf weet je misschien helemaal niet zeker of je wel wilt scheiden.

De ene keer voel je je gekwetst en de andere keer opgelucht. Ook gevoelens van schaamte, falen en onzekerheid kunnen tegelijkertijd spelen. Niet alleen jij worstelt met tegenstrijdige emoties, ook je ex-partner heeft moeite met de scheiding.

Om je meer houvast te geven, geeft SEP je inzicht in welke emoties opspelen tijdens en na een scheiding. Welke fasen je doorloopt bij de emotionele verwerking en dan met name de fasen van herstel. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je bepaalde emoties bij je kinderen signaleert. Zo kun je hen begeleiden bij de verwerking van de scheiding. 
 

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.