Met welke emoties kun je te maken krijgen?

Iedereen beleeft een scheiding op zijn eigen manier. Toch komen bepaalde emoties vaker voor. Hieronder staan de meest voorkomende.

• Angst
De belangrijkste uitdaging tijdens iedere scheiding is hoe je op een goede manier omgaat met je angst(en). Er zijn verschillende uitingen van angst:

- Angst voor verdriet & pijn;
- Angst om gekwetst te worden;
- Angst en twijfel of je wel in staat bent voor jezelf en je kind(eren) te zorgen;
- Angst om je zelfrespect te verliezen;
- Angst voor de angst zelf.

Met alles dat tegelijkertijd op je afkomt, is het logisch dat je af en toe geen idee hebt wat je moet doen. Laat staan dat je weet hoé je het moet doen. Het gevoel van onmacht kan verlammend werken.

Bedenk dat die onzekerheid erbij hoort. Probeer desondanks elke dag een stapje verder te komen en je angsten niet de overhand te laten krijgen. Roep desnoods de hulp in van familie of vrienden om je een steuntje in de rug te geven.
 

•  Boosheid
Hoewel boosheid een negatieve bijklank heeft, kan het een nuttige emotie zijn. Boosheid helpt je door de eerste en meest pijnlijke fase van je scheiding. Het stelt je in staat om emotionele banden te breken en uit je eventuele slachtofferrol te stappen.

Tegelijkertijd moet je oppassen dat je niet in je boosheid blijft hangen. Dat kan ervoor zorgen dat je verkeerde keuzes maakt.  

Boosheid op zichzelf lost niets op. Wel kun je het positief gebruiken om bijvoorbeeld voor jezelf op te komen. Blijf je boosheid echter de baas. Het kan een opbouwende emotie zijn als jij het in goede banen weet te leiden en kanaliseert. Zorg ervoor dat je er verantwoordelijk mee omgaat, zodat je positieve beslissingen kunt nemen voor je toekomst.

 

•  Gekwetstheid
Wanneer je trouwt, maak je een belofte voor de rest van je leven. Je bent dan ook gekwetst als blijkt dat deze belofte niet haalbaar is. Jij en degene met wie je gedacht had de rest van je leven te willen delen, kunnen niet meer verder met elkaar. Jullie stellen je verdedigend op en vinden het moeilijk met elkaar te communiceren. Veel gesprekken eindigen daarom in ruzie of onmin.

Bedenk dat iemand je alleen kan kwetsen als je hem of haar de macht geeft om dit te veroorzaken. Probeer dit niet toe te laten, want anders versterk je ongewild je gekwetste gevoelens.

Voorkom ook dat je je lang na de scheiding nog steeds gekwetst blijft voelen. Anders belemmer je jezelf om verder te gaan met je leven. Probeer positief naar de toekomst te kijken, ook al weet je nog niet precies hoe die eruit gaat zien.


• Verdriet & pijn
Verdriet en pijn zijn helaas onvermijdelijk bij een scheiding. Hoe rot je je ook voelt, je kunt pijn ook als een goede raadgever gebruiken. Je lichaam signaleert dat er iets ‘fout’ zit, waar je aandacht aan moet besteden.

Neem de tijd voor jezelf en negeer je pijn en verdriet niet. Er komt een moment dat het minder wordt en dat moment is misschien wel dichterbij dan je denkt.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.