Scheiden en Emoties

Tijdens een scheiding is goed voor jezelf én je eventuele kind(eren) zorgen belangrijker dan ooit. Je wordt geconfronteerd met een wirwar aan gevoelens. Gevoelens waar je nog nooit eerder mee te maken hebt gehad. SEP wil je voorzien van inzicht, maar ook praktische tips en adviezen zodat jij sterker uit een scheiding komt.

Scheiding en je emoties

Bij een scheiding kunnen je emoties erg verwarrend zijn. Vooraf weet je misschien helemaal niet zeker of je wel wilt scheiden.

Met welke emoties kun je te maken krijgen?

Iedereen beleeft een scheiding op zijn eigen manier. Toch komen bepaalde emoties vaker voor. Hieronder staan de meest voorkomende.

De fasen van herstel

Een scheiding is een van de meest stressvolle situaties die je kunt meemaken. Daarbij horen de meest uiteenlopende emoties. Hoe moet je daarmee omgaan?

Tien tips bij de verwerking van je scheiding

Een scheiding kan je enorm aangrijpen. Door allerlei opspelende emoties ben je jezelf niet meer. Boosheid, verdriet en acceptatie wisselen elkaar hevig af. En dat kan best een tijdje doorsudderen.

Sta open voor verandering na je scheiding

Waarschijnlijk is het veranderen van jezelf het moeilijkst. Want, zit je daarop te wachten?

Neem symbolisch afscheid na je scheiding

Echtscheidingen brengen een hoop ellende met zich mee, vooral als het gaat om zaken als alimentatie en voogdij, om nog maar niet te spreken van het ingestorte zelfvertrouwen dat ermee kan samengaan. En ook financieel heeft het gevolgen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) becijferde eind vorig jaar dat een kwart van de gescheiden mensen de eerste vijf jaar na de scheiding moeilijk rondkomt.

Zoeken

Over SEP

SEP is de site over scheiden. Hier vind je informatie en diensten met betrekking tot je (eventuele) scheiding en de periode erna. Met SEP kom je tot een geslaagde gezinsreorganisatie zodat je je leven weer snel op de rit hebt.

SEP en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. SEP en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SEP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.